Novogradnje

Načrtovanje novogradenj ali prizidkov stanovanjskih in poslovnih objektov se prične z geodetskim posnetkom parcele. Po pogovorih z naročnikom se pripravijo 3D risbe idejnih zasnov, ki so osnova za izbiranje med variantami in za določitev nadaljnjega poteka načrtovanja novogradnje. Končni izdelek proučevanja idejnih zasnov so PGD arhitekturni načrti. Načrti so opremljeni s tlorisi, fasadami in vsemi potrebnimi prerezi in so osnova za začetek projekta pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki se lahko pripravi z naše strani ali pa ga naročnik izvede sam.