Celostne arhitekturne prenove hiš, stanovanj in poslovnih prostorov

Vse bolj se zavedamo trajnostnega dojemanja sveta, zato je tudi vedno več odločitev za prenovo starega.Pri načrtovanju prenov je prvi korak ogled objekta in pogovor z naročnikom o njegovih željah, potrebah in pričakovanjih glede prenove objekta, ki je potem osnova za pripravo idejnih zasnov v realističnih 3D risbah oz. renderjih. Z renderji se naročniku predstavijo vse možne variante prenove. V nadaljevanju se izvajajo korekture do končne idejne zasnove, ki je potem, osnova za pripravo izvedbenega projekta prenove arhitekture in notranje opreme.Izvedbeni arhitekturni projekt vsebuje projekt rušitev obstoječega in novo stanje. Izrišejo se načrti mikro pozicij za vse nove vodovodne in elektro inštalacije, izberejo in medsebojno se uskladi vse finalne materiale, kot so keramika, parket, kamen, stenske obdelave, itd…Izvedbeni projekt notranje opreme vsebuje načrte za izdelavo opreme po meri. Določeni in medsebojno usklajeni so vsi materiali in detajli pohištva in izbrani vsi tipi svetil.

  • STANJE SKLADIŠČA PRED PRENOVO V STANOVANJE