Zunanje ureditve

Načrtovanje zunanje ureditve stanovanjskih ali poslovnih objektov se prične z geodetskim posnetkom dejanskega stanja. Po ogledu parcele in pogovorih z naročnikom, se pripravijo 3D risbe idejnih zasnov, ki so osnova za izbiranje variant in določitev nadaljnjega poteka načrtovanja zunanje ureditve. Končni izdelek proučevanja idejnih zasnov so izvedbeni načrti, z vsemi potrebnimi opisi in detajli in so osnova za pričetek izvajanja vseh zunanjih zemeljskih, tlakarskih, gradbenih, tesarskih del, itd…